Janne Viljamaa luennoi ja kouluttaaJanne Viljamaan seuraava kirja Mitä minä teen tämän teinin kanssa ilmestyy 8/2017. Tilaa koululle, oppilashuollolle tai vanhempainiltaan samanniminen iltapäiväkoulutus tai luento janne.viljamaa@netti.fi.Tilaa päiväkotiin tai vanhempainiltaan sopiva Mitä minä teen tämän lapsen kanssa - haastavan lapsen kasvatus -koulutus tai luento. Työpaikalle sopii Personallisuushäiriöiset työpaikalla -koulutus tai Haastavan asiakkaan kohtaaminen -koulutus. Kysy tarjousta janne.viljamaa@netti.fi.Katso Janne Viljamaa haastattelu 9/2015 Huomenta Suomessa: Narsistivanhemmat nauttivat nöyryyttämisestä

SYYSKUUSSA ILMESTYI VILJAMAAN 11. KIRJA NARSISTIN LAPSENA.Minkälaista on kasvaa narsistisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivän vanhemman lapsena? Miten löytää tie alistuneisuudesta itsenäisyyteen, vähättelystä vahvaan itsetuntoon?

Kirjassaan sosiaalipsykologi Janne Viljamaa luonnehtii narsistiäidin ja -isän persoonallisuutta, käsittelee alistavan kasvatusympäristön lapselle tuottamaa pelkoa, ahdistusta ja häpeää, sekä antaa ajatuksia itsetunnon vahvistamiseksi.

NARSISTISEN KODIN TUOTTAMIA OIREITA OVAT kyvyttömyys sietää stressiä, OPITTU AVUTTOMUUS, MASENNUS ja erilaiset aggressionsäätelyongelmat. On tärkeää löytää oma todellinen minuutensa narsistivanhemman tarjoileman valeminuuden takaa.

Narsistin lapsena

Kuka täällä Miksi nykylapsilla on niin paljon käytöshäiriöitä? Keskittymisvaikeudet, häiriköinti ja työrauhaongelmat ovat yleistyneet viime vuosina. Kun kukaan ei kiellä, lapselle ei kehity itsekuria. Miten tähän on päädytty? Suuret ikäluokat kävivät aikoinaan läpi kovan latistusmankelin, joka aiheutti henkisiä vaurioita, itsetunto-ongelmia ja ahdistusta isolle joukolle ihmisiä.

Kovasta ja alistavasta kurista on tultu nykyiseen vaiheeseen, jossa lapsi on saanut omista asioistaan pelottavan suuren vastuun pelottavan aikaisin. 1990- ja 2000-luvuilla syntyneiden curling-tyylillä kasvatettujen lasten auktoriteettiongelmat ovat nyt tulleet näkyviin.

Ongelmana ei enää ole latistettu itsetunto, vaan pikemminkin ei-sanan vähyydestä johtuva egon kasvu. Ajatuksia herättävä kirja käsittelee vallankäyttöä ja kuria kotona sekä koulussa